Pierwsza wizyta

Powiedz mi co Cię boli…a ja powiem Ci, dlaczego

Pierwsza wizyta to zawsze stresujący moment i niepewność, dlatego warto się do niej odpowiednio przygotować. Poniżej znajduje się kilka informacji, które ułatwią pierwsze spotkanie ze mną.

czas trwania wizyty wynosi 45 min

przynieś ze sobą wygodny strój i niekrępującą bieliznę

jeśli masz za sobą operację, uraz lub jesteś po przeprowadzeniu badań obrazowych, nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentacji medycznej

poświęć chwilę na przypomnienie sobie historii twoich dolegliwości; od kiedy, czy był czynnik sprawczy, czy i jak ból zmieniał się w trakcie jego trwania, czy wcześniej miałeś inne lub podobne dolegliwości, które ruchy i czynności nasilają twój problem a które go zmniejszają, Odpowiedzi na takie pytania będą bardzo istotne w trakcie badania na pierwszej wizycie

po przeprowadzonym leczeniu mogą występować reakcje pozabiegowe, które mogą utrzymywać się przez 48-72 godziny. Możliwość wystąpienia i nasilenia reakcji pozabiegowych można stwierdzić na podstawie wywiadu i badania palpacyjnego o czym zostaniesz poinformowany

jeżeli z jakichkolwiek powodów nie możesz dotrzeć na zabieg, zadzwoń, celem przesunięcia wizyty

nie wymagam skierowania od lekarza

jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości – skontaktuj się telefonicznie lub przez e-mail

Istotnym elementem pierwszego spotkania jest szczegółowy i obszerny wywiad mający na celu ustalenie chronologii występowania dysfunkcji i zaburzeń oraz potencjalnej przyczyny dolegliwości, a także postawienie hipotezy terapeutycznej. Pytania dotyczą wszystkich dolegliwości, które trwały dłużej niż 3 tygodnie, wszystkich urazów oraz często powtarzających się schorzeń i chorób przewlekłych.

Ocena postawy


Ocena postawy czy tak zwany „body reading” to kolejny krok po zebranym wywiadzie. Dokonuje się jej oceniając sylwetkę pacjentki/pacjenta rozebranej/go do bielizny lub w topie sportowym i krótkich spodenkach. Celem jest ustalenie ewentualnych asymetrii i zaburzeń postawy, wynikających z nieprawidłowych nawyków ruchowych i zachowań, celem określenia linii napięć i naprężeń mięśniowo-powięziowych. Celem body readingu jest ocena dysbalansu miesniowo-powięziowego i odnalezienie pierwotnego zaburzenia oraz opracowanie strategii leczenia.

Testy ruchowe


Ocena ruchowa poprzez wykorzystanie prostych testów ortopedycznych i funkcjonalnych pozwala na prowokację dolegliwości i możliwość powtórnej oceny po przeprowadzonym leczeniu z wykorzystaniem metody Manipulacji Powięzi wg Stecco „Fascial Manipulation” w celu weryfikacji skuteczności przeprowadzonej terapii.

Badanie palpacyjne


Ocena palpacyjna ma na celu zlokalizowanie obszarów ciała mających nieprawidłowe napięcie mięśniowo-powięziowe oraz punktów o zaburzonym ślizgu międzypowięziowym, które mogą prowokować powstawanie dysfunkcji lub być konsekwencją nieprawidłowego procesu gojenia się tkanek, w konsekwencji manifestując się bólem.

Leczenie


Leczenie z wykorzystaniem metody Manipulacji Powięzi: praca polega na pocieraniu ówcześnie zlokalizowanych punktowych zmian w systemie powięziowym. Podczas jednej sesji leczy się 6-8 punktów.

Kontakt