Paweł Malicki

Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm
daje jakość a jakość to luksus w życiu

Mam na imię Paweł, jestem fizjoterapeutą od 2008 roku, kiedy to ukończyłem studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie a następnie kontynuowałem studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskując tytuł magistra.

Moją zawodową przygodę z fizjoterapią rozpocząłem w sierpniu 2008 roku w 1 Szpitalu Wojkowym w Lublinie, następnie pracowałem w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie w Klinice Rehabilitacji i Ortopedii od grudnia 2008 roku do końca 2018 roku. W tym czasie, prowadziłem również zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunkach fizjoterapia oraz lekarskim, a także w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie na kierunku fizjoterapia.

Do marca 2022 roku współpracowałem z Ośrodkiem TERPA w Lublinie, gdzie zajmowałem się terapią pacjentek i pacjentów z przewlekłym bólem urogenitalnym oraz otyłością olbrzymią w ramach nowatorskich i innowacyjnych metod terapeutycznych.

Nieustanna ciekawość i zainteresowanie zgłębianiem tajników ludzkiego ciała oraz jego funkcjonowania sprawiły, że moja praca stała się również moją pasją, którą rozwijam na licznych szkoleniach i warsztatach.

Jedną z głównych dziedzin moich zainteresowań jest układ powięziowy ludzkiego ciała, co zaowocowało dołączeniem do nielicznego grona osób z tytułem Międzynarodowy Specjalista Metody Fascial Manipulation (CFMS) a następnie, jako czwarty Polak na świecie we wrześniu 2020 roku, uzyskałem tytuł Międzynarodowy Instruktora Metody Fascial Manipulation wg Stecco, ucząc tej metody w Polsce i na świecie. Od 2016 roku współpracuje z firmą Versus Medicus jako instruktor, asystent oraz tłumacz kursów dla fizjoterapeutów. Ponad to jestem dyplomowanym terapeutą metody PNF oraz Współczesnych Metod Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich. 

Moimi głównymi obszarami zainteresowania są: leczenie dysfunkcji narządów wewnętrznych (zaparcia, bóle żołądka, alergie, bolesne miesiączki, przewlekłe infekcje niereagujące na farmakoterapię, wulwodynia oraz inne funkcjonalne zaburzenia narządów wewnętrznych) czy dolegliwości psychosomatyczne z wykorzystaniem metody Fascial Manipulation, praca z dziećmi z zaburzeniami integracji odruchów i motoryki oraz globalne i kompleksowe podejście do leczenia zespołów bólowych narządu ruchu, tj. bóle kręgosłupa, bóle kończyn górnych i dolnych, stany po zabiegach operacyjnych czy uwięźnięcia nerwów obwodowych.


Skontaktuj się ze mną

Kontakt