Metoda

Skuteczność jest miarą prawdy jaką wyznajesz

Niebywała skuteczność, jaką daje Metoda Manipulacji Powięzi, Fascial Manipulation by Stecco, FM, stworzona i rozwijana od 40 lat przez włoskiego fizjoterapeutę Luigiego Stecco ,stanowi główne narzędzie mojej pracy. Koncept rozwinął się na bazie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Jest to komplementarna metoda terapeutyczna znajdująca swoje zastosowanie w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu jak i dysfunkcji narządów wewnętrznych, co sprawia, że można ją wykorzystać w złożonych problemach wielu pacjentów.

Metoda rozwijała się dzięki badaniom anatomicznym, praktyce klinicznej opartej na pracy z szerokim spektrum zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i trzewnego oraz dzięki sekcjom anatomicznym skoncentrowanym na badaniu anatomii powięzi. Praca według koncepcji FM koncentruje się na powięzi mięśniowo-szkieletowej, pozwalając na zidentyfikowanie specyficznie zlokalizowanych stref powięzi, łączących się z określonymi zaburzeniami ruchomości. Działania terapeutyczne ukierunkowane są na źródło zaburzeń napięć w ciele, a nie tylko na objaw dysbalansu mięśniowo-powięziowego, jakim najczęściej jest ból, co wyróżnia tę metodę spośród innych koncepcji terapeutycznych.

Przykładowe wskazania do terapii:


napięciowe bóle głowy i migreny

dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych

zespoły bólowe kręgosłupa

drętwienia i mrowienia kończyn górnych i dolnych

wzdęcia, zaparcia, biegunki

zespoły bólowe kończyn górnych i dolnych

wysiłkowe nietrzymanie moczu i stolca

przewlekły ból urogenitalny, wulwodynia


bolesne miesiączki

rwa kulszowa, barkowa

zespoły uciskowe nerwów obwodowych

stan po zabiegach ortopedycznych

stan po ginekologicznych zabiegach operacyjnych

przygotowanie do ciąży i porodu

trudności w integracji odruchów pierwotnych i zaburzenia motoryczne u dzieci

funkcjonalne zaburzenia metaboliczne i hormonalne

Pozostałe metody jakie wykorzystuje w pracy to: Manipulacje Wisceralne oraz Manipulacje Nerwów, praca emocjonalna według francuskiego osteopaty Jean-Pierre Barrala, Metoda Łańcuchów Mięśniowych i Stawowych GDS oraz Techniki Terapii Tkanek Miękkich wg dra Ciechomskiego, metoda FDM, Funkcjonalna Osteopatia i Integracja. Ponadto w trakcie pracy z pacjentem wykorzystuję wiedzę z szeregu innych metod i konceptów terapeutycznych, których szkolenia odbyłem w trakcie praktyki fizjoterapeutycznej.

Kontakt